Translatica, kierunek niemiecko-polski
Cluster rzeczownik, rodzaj męski;
grupa;
grono;
skupisko fizyka;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich