Translatica, kierunek polsko-niemiecki
rosnąć czasownik, aspekt niedokonany;
wachsen botanika, rolnictwo;
zunehmen botanika, rolnictwo;
steigen;
gedeihen;
anwachsen botanika, techniczny;
heranwachsen techniczny;
sprießen;
aufwachsen techniczny;
aufgehen kulinaria;
wachsen botanika, rolnictwo;
sprießen;
steigern;
ansteigen;
wuchs;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich