Translatica, kierunek niemiecko-polski
zunehmen czasownik, nieregularny;
przybrać;
tyć;
utyć;
wzmóc;
nasilać;
grubieć;
przybierać na wadze przenośne;
urastać;
nasilić;
urosnąć;
róść;
wezbrać książkowe, oficjalne;
nabierać ciała potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich