Translatica, kierunek polsko-niemiecki
podnosić czasownik, aspekt niedokonany;
anheben techniczny;
erhöhen techniczny;
steigern;
aufheben techniczny;
erheben matematyka, techniczny;
hochheben techniczny;
heben techniczny;
vorbringen książkowe, oficjalne;
hissen;
hieven nautyka;
steigen;
anwachsen;
fördern inżynieria lądowa, techniczny;
lichten nautyka;
aufnehmen;
hob;
heißen nautyka;
recken;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich