Translatica, kierunek niemiecko-polski
erheben czasownik, nieregularny;
podnosić matematyka, techniczny;
wznieść techniczny;
zbierać;
zebrać;
pobierać;
podnieść matematyka;
pobrać;
zgłosić;
wynosić;
wnosić ekonomia;
rościć;
wznosić;
wstać;
powstać;
wynieść;
zabierać;
opiewać;
chwalić;
wstawać;
wnieść;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich