Translatica, kierunek polsko-niemiecki
orzeczenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
Prädikat;
Gutachten;
Spruch;
Befund;
Urteil;
Entscheid;
Bescheid;
Aussage;
Beschluss;
Gericht;
Erkenntnis prawo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich