Translatica, kierunek niemiecko-polski
Urteil rzeczownik, rodzaj nijaki;
wyrok przenośne;
werdykt prawo, techniczny;
osąd książkowe, oficjalne;
sąd ekonomia;
ocena;
uznanie;
trybunał;
ustalenie;
wyrok skazujący prawo;
wyrok sądowy ekonomia;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich