Translatica, kierunek polsko-niemiecki
eksperyment rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Experiment fizyka;
Versuch fizyka;
Probe;
Erlebnis;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich