Translatica, kierunek polsko-niemiecki
apostolstwo rzeczownik, rodzaj nijaki;
Apostolat religia;
Sendung religia, przenośne, książkowe, oficjalne;
Mission religia, przenośne, książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich