Translatica, kierunek niemiecko-polski
Apostolat rzeczownik, rodzaj nijaki;
apostolat religia;
apostolstwo religia;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich