Translatica, kierunek polsko-angielski
żurnal rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
journal;
magazine archaiczne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich