Translatica, kierunek angielsko-polski
magazine rzeczownik;
czasopismo dziennikarstwo;
magazyn;
magazynek wojsko, sport;
periodyk;
pismo;
gazeta;
skład;
magazyny;
pisemko;
zasobnik;
podajnik;
żurnal archaiczne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich