Translatica, kierunek polsko-angielski
znormalizować czasownik, aspekt dokonany;
normalize techniczny;
normalized informatyka;
standardize medycyna;
standard chemia;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich