Translatica, kierunek angielsko-polski
standardize czasownik;
normalizować chemia, medycyna, książkowe, oficjalne;
standaryzować chemia, medycyna;
normować techniczny;
znormalizować medycyna;
unifikować książkowe, oficjalne;
zunifikować książkowe, oficjalne;
uniformizować książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich