Translatica, kierunek polsko-angielski
zaprotokołować czasownik, aspekt dokonany;
minute;
record;
record;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich