Translatica, kierunek polsko-angielski
wyróżnić czasownik, aspekt dokonany;
highlight;
award;
stand out;
emphasis;
reward;
favour ang. brytyjska;
mark out;
enhanced techniczny;
favor ang. brytyjska, ang. amerykańska;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich