Translatica, kierunek polsko-angielski
wygięcie rzeczownik, rodzaj nijaki;
bend medycyna;
curve;
camber techniczny;
curvature biologia, medycyna;
incurvation medycyna;
flexion;
concavity;
bow techniczny;
arcuation medycyna;
flexure;
bending;
inflexion;
dent;
bending biologia, medycyna;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich