Translatica, kierunek angielsko-polski
curve rzeczownik;
krzywa matematyka, medycyna, fizyka, finanse, informatyka;
łuk;
zakręt motoryzacja;
krzywizna;
wygięcie;
wiraż;
zagięcie;
krzywka;
załom;
zakole;
załomowy;
krzywik;
skręt;
wykres;
zgięcie;
krzywny;
odgięcie;
pogięcie;
krzywe;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich