Translatica, kierunek polsko-angielski
wydanie przejrzane rzeczownik, rodzaj nijaki; → revision
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich