Translatica, kierunek polsko-angielski
wyczekiwać czasownik, aspekt niedokonany;
wait;
await;
expect;
hover;
waiting;
watch for;
wait out;
waiting;
hoped-for;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich