Translatica, kierunek angielsko-polski
wait czasownik;
czekać;
poczekać;
zaczekać;
odczekać;
doczekać;
czatować;
czyhać;
naczekać potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich