Translatica, kierunek polsko-angielski
wwieźć czasownik, aspekt dokonany; zobacz też wwozić
import;
bring in;
bring;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich