Translatica, kierunek polsko-angielski
wwozić czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też wwieźć
import;
bring in;
bring;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich