Translatica, kierunek polsko-angielski
wgląd rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
insight psychologia;
view;
access;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich