Translatica, kierunek polsko-angielski
urastać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też urosnąć
grow;
rise;
grow up;
increase;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich