Translatica, kierunek angielsko-polski
rise czasownik;
rosnąć finanse, kulinaria;
wzrastać chemia, medycyna, informatyka, przenośne;
powstawać książkowe, oficjalne, literackie, techniczny;
podnosić się techniczny;
podnosić;
wstawać przenośne;
powstać książkowe, oficjalne, literackie;
wstać przenośne;
wznosić;
wezbrać przenośne;
unosić;
unieść;
wyrosnąć kulinaria, przenośne;
wyrastać przenośne;
wznieść;
wzejść;
przybrać;
dźwigać;
narastać przenośne;
wzrosnąć przenośne;
wzbierać przenośne;
wzbić;
drożeć;
wznosić się przenośne;
wzlatywać przenośne;
zrodzić;
urosnąć;
wzbijać;
lęgnąć;
dorastać;
urastać;
piąć;
przybyć;
wzlecieć przenośne;
górować;
wynieść;
buntować;
świtać;
stać;
chwycić;
dojść;
wzmagać się przenośne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich