Translatica, kierunek polsko-angielski
uposażyć czasownik, aspekt dokonany; zobacz też uposażać
endow;
dower;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich