Translatica, kierunek angielsko-polski
dower czasownik;
wyposażyć celownik;
wyposażać celownik;
obdarzać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich