Translatica, kierunek polsko-angielski
ukończyć czasownik, aspekt dokonany;
complete szkolnictwo wyższe, szkolnictwo, książkowe, oficjalne;
finish szkolnictwo wyższe, szkolnictwo, informatyka, książkowe, oficjalne;
graduate ang. amerykańska, potoczne, nieoficjalne;
accomplish ang. brytyjska, ang. amerykańska;
finished;
complete;
graduate from szkolnictwo wyższe, szkolnictwo, ang. amerykańska, książkowe, oficjalne;
perfect;
leave szkolnictwo wyższe, szkolnictwo, książkowe, oficjalne;
finished;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich