Translatica, kierunek polsko-angielski
uchwycić czasownik, aspekt dokonany;
grasp;
seize;
capture;
observe;
catch;
grab;
perceive;
capture;
clutch przenośne;
notice;
get hold;
take hold;
grip;
discern;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich