Translatica, kierunek polsko-angielski
postawić wniosek czasownik, aspekt dokonany; → table a motion
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich