Translatica, kierunek angielsko-polski
table a motion czasownik;
złożyć wniosek finanse, prawo;
składać wniosek ekonomia, prawo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich