Translatica, kierunek polsko-angielski
podsycić czasownik, aspekt dokonany; zobacz też podsycać
fuel przenośne;
feed przenośne;
fan;
envenom literackie;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich