Translatica, kierunek polsko-angielski
podsycać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też podsycić
fuel przenośne;
foment;
fan;
envenom literackie;
stoke przenośne;
feed przenośne;
excite;
foster;
fuels;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich