Translatica, kierunek polsko-angielski
poddać próbie czasownik, aspekt dokonany;
prove;
test techniczny;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich