Translatica, kierunek polsko-angielski
poczekać czasownik, aspekt dokonany;
wait;
hang on potoczne, nieoficjalne;
hold on;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich