Translatica, kierunek polsko-angielski
pamiętnik rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
diary;
memoir;
journal;
memorial;
memoirs literatura;
memoirs literatura;
album;
memorials;
mem-oirs;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich