Translatica, kierunek angielsko-polski
memorial rzeczownik;
memoriał finanse, sport, celownik, książkowe, oficjalne;
pomnik przenośne;
monument przenośne, książkowe, oficjalne;
kronika;
pamiątka;
petycja;
pamięć;
pomniki;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich