Translatica, kierunek polsko-angielski
osłaniać czasownik, aspekt niedokonany;
shield medycyna, informatyka;
cover wojsko, sport;
screen biologia, medycyna;
protect biologia, medycyna;
guard;
shelter biologia, medycyna;
cloak;
shroud;
mantle;
sheathe;
enclose;
defend;
screening techniczny;
invest;
harbour;
shade;
enshroud;
covering;
conceal;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich