Translatica, kierunek angielsko-polski
screen czasownik;
osłaniać biologia, medycyna;
przesiewać przenośne, techniczny;
badać;
przesiać przenośne;
odsiewać potoczne, nieoficjalne;
wyświetlać kino;
odsiać potoczne, nieoficjalne;
ekranować techniczny;
chronić;
filmować;
sprawdzać administracja;
prześwietlać przenośne, potoczne, nieoficjalne;
osłonić;
maskować;
sfilmować kino;
wyemitować kino, telewizja;
zakryć;
emitować kino, telewizja;
transmitować kino, telewizja;
dokładnie oceniać finanse, prawo;
poddać badaniom medycyna, administracja;
pokazać;
sortować;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich