Translatica, kierunek polsko-angielski

odzywać się czasownik, aspekt niedokonany;
speak przenośne;
reply;
address;
respond;
honk;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich