Translatica, kierunek angielsko-polski
reply czasownik;
odrzec książkowe, oficjalne;
odpisać;
odeprzeć książkowe, oficjalne;
odpierać książkowe, oficjalne;
odrzekać książkowe, oficjalne;
odzywać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich