Translatica, kierunek polsko-angielski
odpaść czasownik, aspekt dokonany;
feed up pospolite;
drop out;
fatten rolnictwo;
fall off;
be eliminated sport;
fall away;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich