Translatica, kierunek polsko-angielski
odczytać kod czasownik, aspekt dokonany; → decode ekonomia, prawo
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich