Translatica, kierunek angielsko-polski
decode czasownik;
dekodować informatyka, elektronika;
odczytać kod ekonomia, prawo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich