Translatica, kierunek polsko-angielski
nagrywać czasownik, aspekt niedokonany;
record muzyka, audiotechnika;
recording technika;
tape;
save;
recording;
recording;
record;
video;
arrange potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich