Translatica, kierunek polsko-angielski
magazyn rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
warehouse;
store ang. amerykańska, celownik;
magazine;
storeroom;
storage;
depot;
stock ang. amerykańska, celownik;
stockroom;
magazines;
stock room handel;
shop;
staple;
godown;
mag potoczne, nieoficjalne;
journal;
inventory ang. amerykańska;
dump;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich