Translatica, kierunek polsko-angielski
korekta rzeczownik, rodzaj żeński;
correction medycyna;
proof potoczne, nieoficjalne;
revision prawo, informatyka;
proofreading edytorstwo, informatyka, techniczny;
amendment;
proof read informatyka;
amendment;
proofs;
pull;
proofing;
revise;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich