Translatica, kierunek polsko-angielski
jakościowy przymiotnik;
qualitative medycyna, informatyka;
quality;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich