Translatica, kierunek polsko-angielski
gadanina rzeczownik, rodzaj żeński;
twaddle potoczne, nieoficjalne;
palaver;
gab;
talk;
chatter;
prattle;
gabble;
babble;
talking;
idle talk;
jabber;
jaw;
talkfest;
prate;
patter;
blab;
tattle;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich